IMG_1040.JPG

BINNENACTIVITEITEN: zijn toegestaan voor groepen met max. 80leden, begeleiding maakt geen deel uit van die 80.

MONDMASKERS ZIJN BINNEN VERPLICHT VOOR IEDEREEN VANAF 6 JAAR, tenzij de aard van de activiteit dit niet toelaat (bv. eten of slapen) of je kan voldoende afstand houden.

BUITENACTIVITEITEN: zijn toegestaan voor groepen max. 200 leden, begeleiding maakt niet uit van die 200. Mondmaskers zijn niet verplicht, tenzij de locatie van de activiteit dit wel verplicht.

Ook de reeds bestaande richtlijnen blijven uiteraard gelden:

  • Vermijd intensief fysiek contact.

  • Hou in de mate van het mogelijke anderhalve meter afstand.

  • Basishygiëne blijft cruciaal. Was regelmatig je handen, nies en hoest in je elleboog, enz.

  • Ben je ziek, heb je symptomen of legde je een positieve test af, dan kan je niet deelnemen aan activiteiten

  • Blijf een verantwoordelijke aanduiden die aanspreekpunt is in geval van besmetting. Zorg ervoor dat je altijd weet wie aanwezig was op activiteiten.